De SWOT-analyse – jouw sterktes en zwaktes in kaart

Een SWOT analyse geeft je sterktes, zwaktes, kansen, en bedreigingen weer. Deze analyse is altijd klantgericht. Een SWOT analyse is enorm waardevol om kansrijke doelen stellen. In deze blog laat ik zien hoe je in een aantal stappen een SWOT analyse maakt.

Stap 1: Interne analyse
We starten met een interne analyse: wat zijn de sterktes en zwaktes van je onderneming? Zet je team bij elkaar en laat meerdere personen meepraten en beoordelen wat de sterktes en zwaktes. Lastig, maar wel een advies: kijk objectief. Kijk naar behaalde resultaten uit het verleden, naar je klanten, het functioneren van de afdelingen binnen het bedrijf.

Vragen die jij jezelf kunt stellen:
– Voor sterktes: wat doe je beter dan de concurrent?
– Voor zwaktes: waar scoort jouw concurrent beter op?

Stap 2: Externe analyse
Hier analyseren we de factoren die er zijn wanneer je bedrijf niet bestaat. Met andere woorden: welke omgevingsfactoren bieden kansen en bedreigingen? Dit kan zijn in de vorm van brancheontwikkelingen, personeel, concurrentie, maar ook politieke en juridische ontwikkelingen. Kijk hiervoor eens naar de DESTEP-methode. Maak een zo’n volledig mogelijke lijst.

Stap 3: SWOT tabel
Vervolgens zetten we alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in een tabel. Geef prioriteit aan jouw net opgeschreven punten, voeg maximaal 3 punten toe per onderdeel. 

Confrontatiematrix
Nadat je de SWOT analyse hebt afgerond, adviseer ik je om een confrontatie matrix te creëren. Hierin geef je een relatief gewicht aan elk onderdeel en weeg je deze tegen elkaar af.

Conclusies en strategie bepalen
Door de confrontatie zie je direct waar je aan kunt werken. Accentueer de meest opvallende verbanden uit de confrontatiematrix en denk daarbij door welke acties je ‘winst’ kunt behalen. Kies vervolgens de beste strategie voor je onderneming. Een aantal voorbeelden:
– Groeien: door de kansen en sterktes te benutten
– Verbeteren van je zwaktes, waardoor je kansen benut
– Terugtrekken, omdat bedreigingen precies inspelen op je zwaktes
– Verdedigen: door bedreigingen het hoofd te bieden met je sterktes.

En nu jij! Trek je team bij elkaar en maak een SWOT analyse. Welke conclusies durf je nu al voorzichtig te trekken?

Wil je mij beter leren kennen of weten wat ik nog meer doe? Bekijk dan hier mijn LinkedIn-pagina of bekijk mijn marketing aanbod.