Doelen formuleren – hoe doe je dat?

Door specifieke en realistische doelen te stellen, houd je focus. De kans van slagen is groter, want anders blijven je doelen te vaag en te vrijblijvend. Maar hoe stel je deze specifieke doelen op?

Ik werk graag met de SMART-methodiek:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Een vage doelstelling als “we moeten meer Sales voeren” komt vaak voort uit de wens om de huidige te verlaten (want: weinig omzet). De echte doelstelling is dan nog niet bedacht. Door de doelstelling concreter te formuleren wordt het eenvoudig om hier invulling aan te geven, invulling om dit doel te bereiken.

Let’s give it a try!

Specifiek doel

Omschrijf het doel duidelijk en concreet – het moet kwantitatief meetbaar zijn, er moet een percentage, bedrag of getal aan verbonden zijn om uiteindelijk te kunnen concluderen dat het doel behaald is.

Meetbaar doel

Doe een nulmeting om de huidige situatie te bepalen. Door het doel specifiek te formuleren kunnen we straks de nieuwe cijfers naast de nulmeting leggen en kun je zien in hoeverre je het doel al hebt bereikt.

Acceptabel doel

Kijk hierbij naar de werkvloer: stemmen de medewerkers in met de gestelde doelen? Zij moeten immers meewerken aan het behalen van deze doelen. Commitment is essentieel.

Realistisch doel

Is het doel haalbaar? Is er voldoende kennis, handjes, middelen aanwezig om het doel te behalen? Zorg ook dat het doel niet ’te laag’ is ingestoken. Dit maakt het doel ook onrealistisch.

Tijdgebonden doel

Met name de doelen op korte termijn zijn SMART. Beschrijf duidelijk: wanneer zijn we klaar en wanneer is het doel bereikt?

Goede voorbeelden van doelen:

  • De winst moet 30% hoger zijn dan vorig jaar;
  • Ik wil 25% meer traffic naar mijn website vanuit Social Media ten op zichte van 2020;
  • Ik wil in 2021 in het eerste kwartaal 10.000 unieke website bezoekers ontvangen.

Wat wordt jouw doel? Ik denk graag met je mee.